KOKEPIYO

Profile

@aomushi_kune2

二木蒼生 Niki Aoi

誕生日
2001.11.30

趣味
読書、お裁縫、歌、ダンス、肉球をプニプニする

特技
歌、英語、ダンス

尊敬する人
真子先生、美空ひばりさん、中島みゆきさん

二木 蒼生 前多 彩夢 濱野 彩加 佐山 莉菜 諸江 満奈 こけぴよ
PageTop